11:26:34 - چهارشنبه 22 مه 2019

جلوگیری از خودکشی ۷ هزار نفر فقط در یک سال/انتقاد از عدم ثبات شغلی کارشناسان اورژانس اجتماعی

جلوگیری از خودکشی ۷ هزار نفر فقط در یک سال/انتقاد از عدم ثبات شغلی کارشناسان اورژانس اجتماعی
ایلنا: معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی عدم ثبات شغلی کارشناسان اورژانس اجتماعی را مشکلی جدی در این سازمان عنوان کرد و گفت: این عامل بزرگترین آسیب را به ارائه و…

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی عدم ثبات شغلی کارشناسان اورژانس اجتماعی را مشکلی جدی در این سازمان عنوان کرد و گفت: این عامل بزرگترین آسیب را به ارائه و تداوم خدمات اورژانس اجتماعی می‌زند.

حبیبالله مسعودیفرید (معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به برنامههای امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: از سیاستهایی که ما به دنبال آن هستیم، استفاده از بخشهای غیردولتی مانند سازمانهای مردم نهاد و انجیوهاست. همچنین ارتقای کیفیت خدمات از دیگر سیاستهای ما است. در زمینه اورژانس اجتماعی تقریبا از لحاظ توسعه به حد کفایت رسیدهایم و تمام شهرهای بالای ۵۰ هزار نفره اورژانس اجتماعی دارند، توسعه بیرویه در این زمینه نیز مناسب نیست؛ ما باید کیفیت خدمات را افزایش دهیم، بنابراین بر روی نیرویهای انسانی تمرکز ویژهای داریم. تقویت و ارتقا سیاستهای توانمندسازی از دیگر اهداف ما است که برای تمام گروههای در معرض آسیب در نظر گرفته شده است.

خبر مهم  مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت منصوب شد

وی در خصوص تاثیرات اورژانس اجتماعی طی سالهای گذشته، گفت: نتایج این حوزه خوب بوده است، براساس مطالعات انجام شده در سال ۹۶ حدود ۷ هزار مورد اقدام به خودکشی را همکاران اورژانس اجتماعی مداخله داشته و توانستند فرد را از خودکشی منصرف کنند.

مسعودی فرید گفت: استارت تاسیس اورژانس اجتماعی از سال ۷۸ با یک خط ۷ شمارهای برای کودک آزاری زده شد، اما کم کم گسترش یافت، ولی هنوز با چالش ثبات شغلی نیروی انسانی روبه رو هستیم. نیروهای انسانی ما در بدترین شرایط مشغول کار کردن در حوزه خشونت و کودکآزاری هستند به عنوان مثال کارشناسی برای اولین بار به من میگفت، اولین موردی که برای ممانعت از خودکشی فردی رفتم تا فرد را بالای یک بلندی دیدم از استرس خیس عرق شدم.خودکشی یک لحظه است. اینکه فردی مسئول باشد و کارش را به درستی انجام ندهد، بازخواست خواهد شد.

خبر مهم  از تغییر ترسی ندارم/ لزوم منطقی‌سازی هزینه‌های " طرح تحول سلامت"

وی در خصوص معضلات نیروی انسانی در اورژانس اجتماعی با اشاره به اینکه حدود ۷ تا ۸ بار مکاتباتی با سازمان امور استخدامی انجام دادیم، گفت: در حال حاضر برای نیروهای اورژانس اجتماعی دورههای بسیاری برگزار میکنیم تا مهارت کسب کنند، اما بعد از دوسال به ناگاه آگهی استخدامی مشاهده میکنند و از اورژانس میروند.

او با اشاره به اینکه چه ارگانی مسئول در این حوزه است، گفت: به نظر من باید به امور اجتماعی نگاه واقعبینانه و جدیتری شود، در سالهای اخیر مقام معظم رهبری توجه ویژهای به این موضوع داشته، اما هنوز برخی از دستگاهها نگاه ویژهای به این موضوع نداشتهاند و عدم وجود این نگاه باعث شده، نتوانیم مجوز جذب را دریافت کنیم.

خبر مهم  ضرورت تامین مواد اولیه از چرخه بازیافت

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: از دولت و سازمان امور استخدامی درخواست میکنیم که این مجوز را به ما بدهند، زیرا بیشترین آسیب برای سازمان بهزیستی است، نیرویی که تحت دوره و آموزش قرار میگیرد و بعد از آن میرود، بهزیستی باید نیروی بدون تجربه را برای موارد خودکشی اعزام کند که نداشتن تجربه ممکن است در این حوزه مشکل ایجاد کند، اگر این نگاه تقویت شود بسیاری از مشکلات نیز رفع میشود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی عدم ثبات شغلی کارشناسان اورژانس اجتماعی در کشور را مشکلی جدی دانست و اظهار کرد: این عامل بزرگترین آسیب را در ارائه و تداوم خدمات اورژانس اجتماعی میزند.


منبع :: جلوگیری از خودکشی ۷ هزار نفر فقط در یک سال/انتقاد از عدم ثبات شغلی کارشناسان اورژانس اجتماعی

0/5 (0 نقد و بررسی)

منبع:
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد