به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ "ابراهیم صادقی فر"معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اظهار کرد : قرار است بر اساس این تفاهم نامه با محوریت خانه های بهداشت کارگری، مراکز بهداشت کار و ایستگاه های بهگر، برنامه آموزشی و غربالگری کنترل فشار خون بالا در تمامی بنگاه های اقتصادی کشور انجام پذیرد.

خبر مهم  سوءمدیریت یوزهای ایرانی را به ورطه انقراض کشاند

وی افزود در بنگاه های اقتصادی که فاقد تشکیلات بهداشت حرفه ای هستند افراد واجد شرایط به نزدیک ترین پایگاه سلامت و یا ایستگاه موقت ارجاع خواهند شد.

وی گفت : با تأکیدات وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار شد این برنامه ملی در کلیه واحد های تولیدی کوچک و اصناف با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اجرایی و عملیاتی شود .

خبر مهم  ۹۷ درصد مردان حداقل یک عامل خطر برای بیماری‌های قلبی دارند