واردات تکنولوژی Archives | اخبار پزشکی | سلامت پایدار
  • لزوم ورود نهادهای نظارتی به یک بخشنامه مشکوک وزارت بهداشت
  • اخیرا وزارت بهداشت با صدور دستورالعملی علاوه بر متخصصان رادیولوژی ، متخصصان زنان و مامایی را نیز مجاز به انجام سونوگرافی در حوزه بیماری های زنان دانسته اند. تصمیمی که با واکنش هایی در جامعه پزشکی مواجه شده است. در این نوشته بنا نیست این تصمیم وزارت بهداشت ، از بعد علمی بررسی شود زیرا […]
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد