هوای سالم تهران وضعیت هوای پایتخت هوای سالم پایتخت شاخص کیفیت هوای Archives | اخبار پزشکی | سلامت پایدار
  • هوای تهران "سالم" شد
  • هوای امروز پایتخت با شاخص ۹۱ پس از دو روز هوای ناسالم، در وضعیت سالم قرار گرفت.
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد