سلول های چشمی Archives | اخبار پزشکی | سلامت پایدار
  • درمان نابینایی با برنامه ریزی مجدد سلول های شبکیه
  • محققان با استفاده از ژن درمانی توانستند سلول های شبکیه چشم موش هایی را که به صورت مادرزادی نابینا بودند، مجددا برنامه ریزی و نابینایی آن ها را درمان کنند. شعار سال : مجموعه ای از سلول های استوانه ای دریافت کننده نور که در شبکیه چشم قرار دارند و در واکنش به نور سیگنال […]
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد