سلامت وزارت بهداشت Archives | اخبار پزشکی | سلامت پایدار
  • هزینه های فقرزای حوزه سلامت ۴۰ درصد کاهش یافت
  • سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت گفت: براساس نتایج مطالعات مرکز علمی تحقیقات سلامت، هزینه های فقرزای حوزه سلامت ۴۰ درصد کاهش یافته است و در زمان حاضر هیچ بیماری به دلیل هزینه های سلامت، از خدمات صرف نظر نمی کند. شعارسال:سرپرست دفتر ارزیابی فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت […]
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد