سعید قلاوند تریتا Archives | اخبار پزشکی | سلامت پایدار
  • شناسایی و خودمراقبتی در رابطه با هموفیلی
  • هموفیلی معروف ترین اختلال انعقادی شناخته شده است. ۱۳ پروتئین انعقادی از عوامل اصلی انعقاد خون انسان می باشد و کمبود فاکتور ۸ و ۹ هموفیلی نامیده می شود. توجه به حوزه زنان با اختلال انعقادی از جمله محورهای اصلی مورد نیاز کشور می باشد . بیمارستان تریتا در راستای دستیابی به اهداف مرتبط با […]
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد