سخنگوی انجمن اقتصاد سلامت Archives | اخبار پزشکی | سلامت پایدار
  • مشکلات نظام ارجاع و پزشک خانواده
  • کارشناسان اقتصاد سلامت بر این عقیده اند که کاهش هزینه های سلامت، تنها با تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای تک تک ایرانی ها و همچنین اجرای کامل نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده اتفاق می افتد. شعار سال: به دنبال اجرای طرح تحول سلامت در سال ۹۳، شاهد بودیم که به یکباره میزان مراجعات به […]
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد