سامانه 190 وزارت بهداشت Archives | اخبار پزشکی | سلامت پایدار
  • ۲۰ هزار شکایت در سامانه ۱۹۰در یک ماه!
  • رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰ وزارت بهداشت، از ثبت ۲۰ هزار تماس تلفنی هموطنان نسبت به شکایت از اماکن عمومی و اغذیه فروشی های غیر بهداشتی، در یک ماه گذشته خبر داد. شعارسال:رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰ وزارت بهداشت، از ثبت ۲۰ هزار تماس تلفنی هموطنان نسبت به شکایت از اماکن عمومی و اغذیه فروشی های غیر […]
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد