امحای زباله Archives | اخبار پزشکی | سلامت پایدار
  • وجود قطعات بدن انسان و عفونت در زباله‌های بیمارستانی
  • رئیس کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست شورای شهر تهران گفت: اگر شهروندان موردی را مشاهده کردند که زباله‌های بیمارستانی و خطرناک امحا و رفع خطر نشده است سریعا آن را به شورا تذکر دهند ما این مساله را منتشر و در صحن شورا تذکر خواهیم داد. شعار سال: رئیس کمیسیون سلامت و خدمات محیط زیست […]
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد