خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/07/11 16:06
شناسه خبر : 60865

مشکل تمدید پروانه طبابت حل شد

با رایزنی‌های انجام شده قوانین نیز در این زمینه تسهیل شد و اعضای نظام پزشکی می‌توانند تمامی امتیاز خود را با شرکت در وبینارهای مجازی تامین کنند. ...