11:30:21 - سه‌شنبه 21 مه 2019

مدیریت داروخانه‌ها در شرایط اقتصادی کنونی باید اصلاح شود

مدیریت داروخانه‌ها در شرایط اقتصادی کنونی باید اصلاح شود
ایلنا: سخنگوی سازمان غذا و دارو بر اصلاح مدیریت داروخانه‌ها در شرایط اقتصادی کنونی تاکید کرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو بر اصلاح مدیریت داروخانه‌ها در شرایط اقتصادی کنونی تاکید کرد.

شهرام شعیبی (سخنگوی سازمان غذا و دارو) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر وجود شفافیت در سازمان غذا و دارو گفت: رانت در سیستم غذا و دارو وجود ندارد و این سیستم شفاف است، ما در راستای شفافسازی همه جلساتی که برای کمیسیون های ساخت ورود و توزیع و تولید دارو و دیگر فرآوردهها جزئیات ثبت، ضبط و به صورت مستند نیز وجود دارد و امضاء یک نفر در این مسائل نیست و آراء به صورت اجتماع و تصمیم نیز به صورت جمعی است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص روی آوردن داروخانهها به فروش بیشتر لوازم آرایشی- بهداشتی گفت: یکی از وظایف داروخانهها عرضه و فروش فرآوردههای آرایشی بهداشتی، مکمل و دارو است و منع قانونی ندارد، اما بنا بر اوضاع اقتصادی فعالیتشان در حوزه لوازم آرایشی- بهداشتی بیشتر شده است. البته این را هم باید در نظر گرفت؛ بهترین مکان برای فروش محصولات آرایشی و بهداشتی داروخانهها هستند، زیرا مردم میتوانند از مشاوره داروسازان متخصص نیز بهره ببرند.

خبر مهم  ترمز بخش‌های هزینه‌ای طرح تحول سلامت را کشیدیم

وی در ادامه بیان کرد: لوازم آرایشی بهداشتی نسبت به دارو اولویت ندارد. داروخانه برای فروش دارو و مشاوره دارویی است، اما مجاز است فرآورده آرایشی- بهداشتی، مکملها و حتی تجهیزات پزشکی غیربیمارستانی هم عرضه کند.

شعیبی در خصوص راهکاری برای بهترشدن اوضاع اقتصادی داروخانهها اظهار کرد: اوضاع اقتصادی نامناسب داروخانهها با یک تصمیم بهتر نمیشود، انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو باید با برگزاری جلسات متعدد و تعدیل قیمت دارو و توزیع مناسب دارو به اقتصاد داروخانهها کمک کنند.

وی در ادامه بیان کرد: بهعنوان مثال پرداختی بیمهها به داروخانهها معمولا تاخیر چهار تا شش ماهه دارد که بر این اساس سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان مکاتباتی دارند تا پرداختها زمانش کوتاهتر شود، زیرا به اقتصاد داروخانهها بسیار کمک میکند. در حال حاضر بدهیها زیاد و داروخانهها از نظر اقتصادی مشکلات بسیاری دارند، اما شرایط اقتصادی جامعه نیز مناسب نیست. البته مدیریت داروخانهها باید کمی اصلاح شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو در خصوص خبر قاچاق داروی شربت ب کمپلکس که به صورت بشکهای از کشور خارج میشود، گفت: ب کمپلکس جزو مکملها است که برای تولید ماده اولیه یا واردات محصولش ارز دولتی نمیگیرد. بنابراین قاچاق آن صرفه اقتصادی ندارد. ممکن است داروهایی که از ارز دولتی استفاده میکنند در خارج از مرزها قیمتشان بیشتر باشد، شاید قاچاق برایشان صدق کند، اما برای این شربت، چنین چیزی مطرح نیست. تاکنون هم گزارشی در زمینه قاچاق این دارو نداشتهایم، اگر قاچاق این دارو به ما اعلام شود با آن برخورد میکنیم. اگر قاچاق دارو مورد تایید است باید به ما ارجاع داده شود تا ما با آن برخورد کنیم. این دارو حتی ارزش اقتصادی برای قاچاقچیها ندارد و من این موضوع را تکذیب میکنم.

خبر مهم  بازگشت «سلامت» به بازار سیاه؟

وی در خصوص کمبود داروی خوراکی «جیدنیو» و مشکلات دسترسی به این دارو برای بیماران تالاسمی گفت: جیدنیو به اندازه کافی وجود دارد، اما با توجه به اینکه قیمت آن از نوع قبلی این دارو بالاتر است، ممکن است مراکز درمانی این خریدها را انجام ندهند یا اینکه چون پرداخت بیمهها به تعویق افتاده شرکتها این دارو را عرضه نکنند که این مشکل به وجود آمده است. این فرآیند باید از طریق بیمه اصلاح شود، زیرا ما فقط وظیفه تامین و تدارک دارو را داریم و دارو به اندازه کافی وجود دارد. بیمهها باید در زمینه پرداختها همکاری بیشتری داشته باشند. اینکه دارو به اندازه کافی وجود داشته باشد، رسالت ماست، اما اینکه پرداختی صورت نمیگیرد و یا بیمه بدهیها را نمیپردازد از حوصله کاری ما خارج است.

خبر مهم  تعداد مبتلایان کرونا در کشور به 175927 نفر رسید

سخنگوی سازمان غذاو دارو در پاسخ به سوالی درباره سهمیهبندی دارو گفت: امکان دارد با سهمیهبندی مشکلات اقتصادی بهتر نشود و نتیجهای برعکس هم داشته باشد. شرایط اقتصادی به گونهای است که داروخانهها باید خودشان سیستم خود را در خریدها و فعالیتهای اقتصادیشان مدیریت کنند و در زمینه فرآوردههای غیردارویی که در داروخانهها بیشتر به فروش میرسد، بیشتر فعالیت داشته باشند. در هر صورت این شرایط وجود دارد، اما اگر مدیریت باشد، شرایط بهتر میشود.


منبع :: مدیریت داروخانه‌ها در شرایط اقتصادی کنونی باید اصلاح شود

0/5 (0 نقد و بررسی)

منبع:
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد