9:49:36 - چهارشنبه 11 دسامبر 2019

سوختن زن باردار نتیجه ورود فاقد صلاحیت‌ها به تجهیزات پزشکی

سوختن زن باردار نتیجه ورود فاقد صلاحیت‌ها به تجهیزات پزشکی
مسلمی گفت: ورود داروسازان به حوزه تجهیزات پزشکی بازی با جان مردم است.
منبع:
آخرین اخبار سرویس پزشکی پایگاه تحلیلی-خبری شعار سال
بانک پاسارگاد